Taktvätt Uppsala

Vi erbjuder professionell taktvätt i Uppsala. Våra anställda är utbildade takvårdare med god kunskap om hur man skonsamt och effektivt tvättar tak rena från smuts och påväxt. För mycket påväxt på taket är skadligt och kan leda till stora problem och kostsamma takbyten. Genom att anlita oss för taktvätt i Uppsala i god tid innan påväxten hinner göra skada lovar vi att hållbarheten på ditt tak blir längre. Pris på taktvätt i Uppsala varierar men vi erbjuder kostnadsfri offert där du får ett fast pris på tjänsten. En taktvätt är mycket förmånlig i jämförelse med ett takbyte och ger ditt tak flera års längre livslängd. Kontakta oss så berättar vi mer.

Professionell taktvätt i Uppsala

Vi erbjuder dig som fastighetsägare en välbeprövad tjänst för taktvätt i Uppsala. Vår taktvätt rengör effektivt ditt tak från påväxt och ger ett resultat som håller i sig flera år framöver. Metoden är skonsam för taket och bra för din plånbok eftersom ett rent och välvårdat tak håller mycket längre än det motsatta.

Påväxt på tak är skadligt och kan orsaka stora problem om det får ligga kvar på taket länge. Eftersom påväxt samlar fukt och riskerar att hindra regnvatten från att rinna av taket kan det leda till att vatten tränger in i undertaket och orsakar fuktskador. Om detta inträffar behöver taket bytas ut vilket är en betydligt större och mer kostsam åtgärd än en taktvätt. Därför rekommenderar vi att du ser över skicket på ditt tak regelbundet och åtgärdar små problem innan dem blir stora. När du anlitar oss för taktvätt i Uppsala ser vi över skicket på ditt tak och kan byta ut trasigas takpannor eller upptäcka annan problematik i tid.

Vi vet att många villaägare planerar tvätta sitt smutsiga tak på egen hand, och visst kan man göra det. Problemet är bara att smutsen sällan bara är smuts utan påväxt som kräver särskild behandling och att taket inte tål att tvättas hur som helst. En felaktig taktvätt kan göra mer skada än nytta på taket och påväxt som inte behandlas från rötterna växer snabbt tillbaka igen. Dessutom är ett tak alltid en riskfylld plats att arbeta på då det är långt till marken och hög risk för att halka. Om du känner dig det minsta osäker på metod, material eller arbetssätt rekommenderar vi att du lämnar över arbetet åt experter. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig.

Behöver du vår hjälp med taktvätt i Uppsala är du varmt välkommen att kontakta oss. Priset för taktvätt i Uppsala varierar beroende på hur stort ditt tak är och hur drabbat det är av påväxt. För att vi ska kunna ge dig ett fast pris erbjuder vi en kostnadsfri besiktning av ditt tak där vi efter utförd kontroll lämnar offert på den kompletta tjänsten. Du accepterar erbjudandet och vi genomför taktvätten. Vid taktvätt i Uppsala inkluderar vi rengöring av hängrännor och stuprör.

Takbesiktning utan extra kostnad

När vi utför taktvätt i Uppsala ingår alltid en besiktning av taket utan extra kostnad. Vi besiktar taket för att se vilka åtgärder som behöver göras och vad priset kommer landa på. Vid en besiktning ser vi över skicket på taket och noterar eventuella brister som till exempel trasiga takpannor. Dessa kan sedan åtgärdas i samband med att taktvätten utförs.

I de fall du funderar på att byta tak rekommenderar vi att låta en kunnig takvårdsexpert se över taket innan. I många fall är det nämligen onödigt att byta ut hela taket då en korrekt utförd taktvätt kan vara både ett bättre och framförallt mer ekonomiskt alternativ.

Genom att regelbundet se över vilket skick ditt tak är i har du möjlighet att upptäcka små problem och åtgärda dem innan skadorna blivit stora och påväxten omfattande. Om du inte håller koll på ditt tak och låter mossa och lavar växa fritt kan du få följande problem:

  • Påväxt som hindrar smält- och regnvatten att rinna fritt av taket
  • Påväxt som binder fukt på taket
  • Spruckna takpannor till följd av påväxt, eller som inte syns på grund av påväxt

Tveka inte att kontakta oss om du känner dig det minsta osäker på ditt tak.

Taktvätt Uppsala tillhör LA Tak som erbjuder en rikstäckande taktvättstjänst och komplett service av tak i hela landet.

Taktvätt i Uppsala

Vi erbjuder taktvätt med garanti i Uppsala.

PRIS PÅ TAKTVÄTT I UPPSALA ÄR I GENOMSNITT MELLAN 3800:- OCH 8400:- EFTER ROT-ADVRAG.

Spara pengar på taktvätt

Att ta hjälp av en takvårdsexpert för taktvätt är en investering som kan hjälpa dig att spara stora summor pengar. Det kan kännas som en stor utgift för stunden men en väl genomförd taktvätt ökar livslängden på ditt tak med upp till 30 år och kostsamma takbyten skjuts fram i framtiden. Att byta tak är en stor kostnad i jämförelse med taktvätt, och ju fler år ditt tak håller ju bättre är det för din ekonomi.

Väl skötta tak kan hålla i över hundra år. Beroende på vilket material taket är gjort av är det mer eller mindre utsatt för påväxt och annan problematik. Oavsett är det viktigt att du regelbundet ser över ditt tak och tvättar det vid behov. Viktigt är också att du vid taktvätt använder medel anpassade efter takets material och är noga med att få bort all påväxt. Se till att byta ut trasiga takpannor så snabbt som möjligt så minskar du risken för fuktskador.

Funderar du på att investera i solceller? I så fall är det en bra idé att låta en takvårdsexpert besikta och vid behov tvätta taket innan solpanelerna monteras. Eftersom solceller håller i ca 30 år är det skönt att veta att taket inte behöver bytas under de åren eftersom det då blir en extra kostnad i att montera ned och upp samma solceller en extra gång.

Skonsam taktvätt med effektivt resultat

Vid taktvätt är det viktigt att använda metoder och medel som är skonsamma för taket. Takets uppgift är att stå emot och skydda resten av huset mot klimatets påfrestningar. Därför är det viktigt att inte på något sätt förstöra takets skyddande egenskaper genom att repa eller nöta på ytskiktet.

När vi tvättar tak i Uppsala använder vi skonsamma metoder och taktvättmedel som biter effektivt på påväxten utan att skada taket. Om taket repas eller skadas på annat sätt i samband med en taktvätt blir det mindre skyddande mot snö och regn och mer mottagligt för påväxt. En felaktigt utförd taktvätt kan alltså göra mer skada än nytta, därav är det viktigt att ta hjälp av experter om du känner dig osäker.

Vi som dagligen arbetar med taktvätt har kunskap om alla olika taktyper och vilka metoder som lämpar sig bäst. Anlitar du oss kan du lita på att ditt tak blir rent utan att takets yttre skyddande skikt skadas.

Biologiskt nedbrytbart taktvättmedel

Vårt taktvättmedel är biologiskt nedbrytbart utan negativ påverkan på miljön. Tvättmedlet är ofarligt för människor men bör precis som andra kemiska medel hanteras varsamt. Rent teoretiskt kan tvättmedlet förstärka den allergiframkallande effekten hos andra ämnen trots att det i sig självt är ofarligt.

Tvättmedlet är framtaget för att verka effektivt mot påväxt genom att strypa växtens näringstillförsel så att den dör. Medlet bör därför av förklarliga själ inte komma i kontakt med andra växter i trädgården som du vill ha kvar.

Påväxt på tak

Det är inte alltid så enkelt att få bort påväxt från tak. Tillvägagångssättet är olika beroende på vilken typ av påväxt det handlar om. För att resultatet ska bli långvarigt gäller det att ta död på påväxtens rötter och alla sporer som kan finnas på delar av taket som till synes är fritt från påväxt. Mossa kan skrapas bort på ytan men om inte rötterna behandlas växer den snabbt tillbaka och taket måste tvättas igen. När vi tvättar tak använder vi den metod som lämpar sig bäst utifrån typ och mängd av påväxt samt material på taket. Fördelarna med att anlita experter på taktvätt är att ditt tak blir garanterat fritt från påväxt och att resultatet håller länge då det är noggrant utfört från grunden. När du anlitar oss behöver du inte heller tänka på allt arbete utöver själva taktvätten, så som ställningar, skyddsutrustning och städning. Vi har med oss all utrustning som behövs och städar och transporterar bort skräpet efteråt.

Ett rent tak gör stor skillnad för intrycket av ditt hus.

Taktvätt med garanti

Vi erbjuder alla våra kunder garanti på vår taktvätt. När du anlitar oss för taktvätt i Uppsala kan du vara säker på att ditt tak blir fritt från påväxt och att resultatet håller i sig flera år. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill boka tid för taktvätt.

Mossa på tak

Mossa trivs som bäst i fuktig och inte för varm miljö. Plana tak är ofta mer drabbade av mossa än tak med brantare lutning eftersom vatten och fukt samlas där längre tid. Tak som vetter mot norr är också oftare angripna av mossa jämfört med tak i söderläge eftersom temperaturen och solljuset skiljer. Trasiga takpannor och slitna tak är en mer gynnsam miljö för mossa att växa i eftersom fukt samlas i sprickor och slitningar och skapar ett utmärkt klimat för mossans rötter.

Vänta inte för länge med att ta bort mossan från taket. Mossa binder stora mängder fukt i jämförelse med annan påväxt och mossa som fått växa ostört på ett tak under en längre tid kan utföra stora risker. Dels förhindrar påväxten smält- och regnvatten att rinna av taket och dels riskerar den att fukt samlas och tar sig in bakom takpannorna och ner i undertaket. Fukt i undertaket är ett kostsamt problem då det leder till att taket behöver bytas.

Ta bort mossa från tak

För att få bort mossa från tak behöver man använda något slags medel som tar död på mossans rötter. Man börjar med att skrapa eller borsta bort den ytligaste mossan men om enbart den metoden används kommer mossan växa tillbaks igen då rötterna är oskadda. För att komma åt rötterna används ett taktvättmedel som stryper växtens syretillförsel och gör så att växten dör. Efter ett tag multnar den och sköljs av taket med regnvattnet.

Alger på tak

Alger och lavar är vanligt förekommande på tak. De misstas ofta för att enbart vara smuts då de lägger sig som en tunn beläggning på taket. Algar och lavar trivs i ungefär samma miljö som mossa och även denna typ av påväxt binder fukt och riskerar skada taket.

Ta bort alger på tak

Alger och lavar kan även dem vara svåra att få bort från taket. De sprids genom osynliga sporer och kan förekomma på delar av taket som till synes ser ut att vara fria från påväxt. Det räcker därför inte att enbart behandla den synliga påväxten om du vill ha ett långvarigt resultat, du måste också komma åt sporerna så att påväxten slutar sprida sig vidare.

Anlita oss för taktvätt i Uppsala så kommer ditt tak se mer välvårdat ut än din grannes.

Taktvätt för villaägare

Du som villaägare har ansvar att se till så ditt tak är i gott skick. Genom att utföra regelbundna kontroller av taket upptäcker du mindre problem innan de utvecklas till stora och kostsamma. Det kan vara både tidskrävande och riskfyllt att arbeta på tak därför rekommenderar vi att du tar hjälp av en professionell firma om du känner dig osäker. Våra takvårdsexperter i Uppsala hjälper dig till ett lågt fastpris.

Taktvätt i Uppsala för villaägare och bostadsrättsföreningar.

Taktvätt för BRF

I en bostadsrättsförening är det styrelsens ansvar att se till så föreningens tak hålls efter och i gott skick. Smutsiga tak ger ett ovårdat intryck och tak som inte ses över regelbundet kan utgöra en säkerhetsrisk. Vi vet att styrelsen i bostadsrättsföreningar ofta har mycket att stå i och har därför tagit fram en tjänst anpassad för just BRF:ar där vi sköter all kontroll och skötseln av alla tak. Ring oss för mer information.

Taktvätt uppsala tvättar tak på alla typer av fastighet.

Taktvätt i Uppsala – pris

Priset för taktvätt i Uppsala varierar beroende på takets storlek och vilka åtgärder som behöver göras. För ett normalstort villatak ligger priset genomsnittligen mellan 3800:- till 8400:- men ett exakt fastpris får du direkt efter avslutad besiktning.

Priset för taktvätt på ett normalt villatak i Uppsala är några tusen kronor.

Kostnadsfri offert på taktvätt

Vi erbjuder alltid kostnadsfri offert på taktvätt i Uppsala oavsett typ av fastighet. Du får ett fast pris för den kompletta tjänsten innan du tackar ja. Kontakta oss för mer information och offertförfrågan.

Vanliga frågor om Taktvätt i Uppsala

Är det dyrt med taktvätt i Uppsala?

I jämförelse med att byta tak till följd av utebliven taktvätt är det absolut mer förmånligt att anlita professionella taktvättare. Priset varierar beroende hur stort taket är och vilken mängd påväxt som ska bekämpas, men i genomsnitt hamnar den slutliga summan någonstans mellan 3800 och 8400 kronor för ett normalstort villatak. Vi erbjuder alla våra kunder ett kostnadsfritt hembesök där vi besiktar taket och därefter föreslår ett fast pris för tjänsten.

Rekommenderar ni att tvätta tak själv?

Om du har kunskap om taktvätt och känner till vilka metoder som fungerar på ditt tak samt kan garantera att arbetet utförs på ett säkert sätt ser vi inte några hinder med att du tvättar ditt tak på egen hand. Om du däremot är osäker på arbetssättet eller på hur du tvättar ditt tak utan att skada det rekommenderar vi att du kontaktar en professionell firma som utför taktvätt. Att ta hjälp av taktvättsexperter är inte heller speciellt kostsamt med tanke på att resultatet håller i sig i många år.

Är det bra att tvätta tak med högtryckstvätt?

Tvätta tak med högtryckstvätt är inget som vi rekommenderar då det höga trycket på vattenstrålarna kan skada takpannornas yttre skyddande lager och tränga in under takpannorna. Ett skadat ytskikt på takpannorna blir en mer gynnsam miljö för påväxt och om vattnet som kommer in under takpannorna inte torkar i tid kan det leda till fuktskador.

Vilket taktvättmedel används till taktvätt i Uppsala?

Det taktvättmedel vi använder är ett biologiskt nedbrytbart medel som fungerar genom att ta död på påväxten. Medlet fungerar på de flesta typer av påväxt och tak.

Lämnas garanti på taktvätt i Uppsala?

Vi lämnar garanti på all utförd taktvätt i Uppsala. Vi garanterar att ditt tak blir fritt från påväxt och att resultatet håller i flera år.